Fri bokhandel

Frist for bestilling er 1. september 16:00. Bestilling etter fristen får påslag på 25%.

Nettbutikken stenger 7. september. Bestilling etter at nettbutikken er stengt får påslag på 50%.