Norgeshus messe 2022

Frister for bestilling i nettbutikken

For bestillinger etter 29. august kontakt Laila Torstveit på laila@ast.as eller tlf 91 74 64 74.

Følgende er inkludert i standleien

  • hvite vegger
  • 1,5 kw strømfremlegg
  • 1 dobbel stikkontakt
  • Spotlight montert på frontdrager
    • stand 27m2 har 7 spotlight
    • stand 15m2 har 5 spotlight
    • stand 9m2 har 3 spotlight

Tider

Forsendelse av gods

Gods til messen kan tidligst levers 1 september kl. 13:00. Ved behov for å sende gods til arrangementet tidligere enn torsdag 1 september må dette bestilles og bekostes direkte hos GF Logistikk for transit-lagring. Dette grunnet annet arrangement i forkant i The Qube.
Ved endt arrangement lørdag 3/9 må alt gods være ute av hallen kl 23:00. Mellomlagring er ikke mulig uten avtale.

Send din forespørsel til:
GF Logistikk
e-post: office@gfas.no
Att: Paulina
Husk at dine kolli må merkes meget tydelig med: Norgeshus arrangement The Qube 1 – 3 september + ditt firmanavn og stand nummer.